WLZ ZORGAANSPRAKEN. OVERIGE BASISPRESTATIES VERBLIJF

  • CRISISOPVANG SPOEDZORG
  • 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten 2020
Licht verstandelijk gehandicapt (LVG) 257.130
Verstandelijk gehandicapt (VG) 6.843.585
Verpleging en verzorging (VV) 10.615.964
Totaal 17.716.679