WLZ ZORGAANSPRAKEN. OVERIGE BASISPRESTATIES VERBLIJF

  • LOGEREN
  • 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten 2020
Lichamelijk gehandicapt (LG) 507.564
Licht verstandelijk gehandicapt (LVG) 42.694
Verstandelijk gehandicapt (VG) 22.660.150
Visueel gehandicapt (VG) / Lichamelijk gehandicapt (LG) 0
Verpleging en verzorging (VV) 2.038.814
Zintuiglijk Gehandicapt 1.018.308
Totaal 26.267.531