WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • MODULAIR PAKKET THUIS
  • 2021
  • 1 = 1 euro
Kosten 2021
Begeleiding in groepsverband 124.334.484
Begeleiding individueel 118.981.151
Behandeling in groep 65.051.813
Behandeling individueel 11.769.722
Huishoudelijke hulp 39.278.493
Persoonlijke verzorging 187.018.829
Reiskosten zorgverlener 122.328
Toeslagen overig 223.269
Verpleging 57.766.361
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 20.458.321
Totaal 625.004.769