WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG2 exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 6.047 11.759 17.410 18.135 20.859
Dagbesteding 1.083.476 1.019.456 656.180 646.130 390.267
Toeslagen 34.455 8.719 5.599 437 0
Toeslagen overig 27.934 55.037 0 0 619
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 69.291 148.175 68.505 61.844 46.558
ZZP basisprestatie 44.143.101 32.901.364 27.965.214 24.497.805 15.697.941
Totaal 45.364.303 34.144.511 28.712.908 25.224.351 16.156.244