WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG3 (VG Wonen met begeleiding en verzorging) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 789 300 3.203 488 2.282
Dagbesteding 3.991.231 4.248.432 3.262.208 4.053.603 3.255.449
Extreme kosten 0 1.433 0 636 0
Toeslagen 1.189.863 1.237.918 1.072.772 893.039 551.652
Toeslagen overig 81.446 34.178 39.282 19.428 4.959
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 301.449 808.982 501.207 616.989 487.444
ZZP basisprestatie 97.224.806 97.045.481 95.693.207 103.799.438 80.210.295
Totaal 102.789.584 103.376.723 100.571.880 109.383.619 84.512.082