Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG3 (VG Wonen met begeleiding en verzorging) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • Gedeclareerde kosten tot en met het 4e kwartaal van 2022
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling €789 €300 €3.203 €488 €3.149
Dagbesteding €3.991.231 €4.248.432 €3.262.208 €4.053.603 €4.343.746
Extreme kosten €0 €1.433 €0 €636 €0
Toeslagen €1.189.863 €1.237.918 €1.072.772 €893.039 €759.587
Toeslagen overig €81.446 €34.178 €39.282 €19.428 €5.491
Vervoer dagbestedng dagbehandeling €301.449 €808.982 €501.207 €616.989 €667.680
ZZP basisprestatie €97.224.806 €97.045.481 €95.693.207 €103.799.438 €108.911.735
Totaal €102.789.584 €103.376.723 €100.571.880 €109.383.619 €114.691.388