WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG5 (VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 65.717 100.985 162.527 297.165 326.161
Dagbesteding 0 8.056 4.478 7.919 6.016
Meerzorg 373.961 532.478 853.793 1.159.554 813.896
Toeslagen 390.451 336.185 270.994 265.359 151.018
Toeslagen overig 274 1.239 1.688 10.102 2.284
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 907.462 1.312.532 881.697 1.388.842 1.123.928
ZZP basisprestatie 59.165.697 61.449.272 68.846.466 79.336.137 61.480.302
Totaal 60.903.561 63.740.748 71.021.643 82.465.077 63.903.604