WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG5 (VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 255 0 1.398 1.482 41
Dagbesteding 3.568.085 5.905.287 4.217.423 5.738.966 5.411.397
Meerzorg 30.080 105.006 233.753 451.844 279.229
Toeslagen 701.046 879.944 701.810 704.467 582.563
Toeslagen overig 48.083 80.911 3.028 1.589 175
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 326.195 941.829 555.745 931.155 870.854
ZZP basisprestatie 21.575.861 34.701.634 36.161.507 38.892.407 34.920.901
Totaal 26.249.606 42.614.611 41.874.663 46.721.909 42.065.160