WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG6 (VG Wonen met intensieve begeleiding verzorging en gedragsregulering) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 316.839 544.702 929.920 1.184.371 1.009.621
Dagbesteding 10.531.751 13.667.687 11.804.322 15.088.819 12.327.069
Meerzorg 0 0 0 0 37.093
Toeslagen 1.328.364 1.628.701 1.522.694 1.687.385 1.140.833
Toeslagen overig 398.407 471.152 56.526 69.761 72.608
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 763.119 1.894.273 1.291.813 1.738.465 1.394.833
ZZP basisprestatie 92.276.184 104.686.208 112.780.279 121.793.283 99.107.038
Totaal 105.614.665 122.892.723 128.385.553 141.562.084 115.089.094