WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ B-groep (GGZ-B)

  • GGZB5 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 0 0 154 200 0
Dagbesteding 2.630 0 0 0 0
Extreme kosten 15.322 15.846 9.551 5.973 832
Toeslagen 46.602 1.003 7.575 34.379 58.346
Toeslagen overig 0 3 0 0 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 530 0 0 0 0
ZZP basisprestatie 35.017.162 34.773.668 34.380.697 25.432.138 17.622.485
Totaal 35.082.247 34.790.520 34.397.977 25.472.689 17.681.663