WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ B-groep (GGZ-B)

  • GGZB7 (GGZ-B Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 627 1.309 1.072 0 0
Extreme kosten 18.331 7.849 9.202 7.667 5.201
Meerzorg 3.067.195 4.394.468 6.690.612 6.683.704 4.301.352
Toeslagen 1.654.285 1.479.149 1.334.869 1.302.594 2.002.589
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 31.654 8.983 6.266 2.993 843
ZZP basisprestatie 121.164.777 132.770.473 138.303.932 113.392.059 79.210.323
Totaal 125.936.868 138.662.231 146.345.953 121.389.017 85.520.307