WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ wonen

  • GGZW2 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en verzorging) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Dagbesteding . . . 32.542 81.430
Extreme kosten . . . 0 684
Toeslagen . . . 41.425 10.700
Toeslagen overig . . . 297 528
Vervoer dagbestedng dagbehandeling . . . 3.932 1.638
ZZP basisprestatie . . . 4.943.576 4.695.646
Totaal . . . 5.021.772 4.790.627