WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ wonen

  • GGZW3 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling . . . 176.924 168.780
Dagbesteding . . . 1.312.790 1.684.381
Toeslagen . . . 609.627 803.584
Toeslagen overig . . . 13.956 7.468
Vervoer dagbestedng dagbehandeling . . . 91.808 130.864
ZZP basisprestatie . . . 131.075.467 123.053.396
Totaal . . . 133.280.572 125.848.473