WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ wonen

  • GGZW4 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Dagbesteding . . . 10.720 36.465
Extreme kosten . . . 0 821
Meerzorg . . . 234.365 85.087
Toeslagen overig . . . 629 9.876
Vervoer dagbestedng dagbehandeling . . . 2.667 4.040
ZZP basisprestatie . . . 6.228.762 8.743.708
Totaal . . . 6.477.143 8.879.997