WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG3 inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Dagbesteding 15.703 15.972 33.473 32.283 21.985
Toeslagen 0 79.734 81.369 0 0
Toeslagen overig 2.924 2.225 1.345 949 532
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 0 916 2.352 1.766
ZZP basisprestatie 124.095 120.570 129.541 127.272 93.585
Totaal 142.722 218.502 246.644 162.856 117.869