WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG7 (LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 178 3.106 4.442 290 4.927
Dagbesteding 1.220 4.537 1.380 0 0
Meerzorg 0 0 9.527 0 12.623
Toeslagen overig 20 29 0 0 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 296 3.331 3.395 6.069 4.624
ZZP basisprestatie 208.396 473.127 482.280 460.958 339.357
Totaal 210.110 484.129 501.024 467.316 361.532