WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG7 (LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Dagbesteding 3.564 42.696 39.711 71.882 46.650
Meerzorg 31.890 92.427 32.545 30.207 45.223
Toeslagen 0 30.583 0 0 1.321
Toeslagen overig 731 1.906 105 78.102 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 3.520 8.832 10.651 3.910
ZZP basisprestatie 188.738 680.360 908.159 1.004.458 709.301
Totaal 224.923 851.492 989.352 1.195.301 806.406