WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG2 exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 0 5.758 3.720 499 591
Dagbesteding 72.100 78.324 50.887 59.468 44.343
Toeslagen 5.338 0 0 0 0
Toeslagen overig 1.816 6.782 1.378 1.120 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 292 2.771 2.136 3.954
ZZP basisprestatie 3.694.872 2.557.297 2.307.150 2.227.730 1.460.280
Totaal 3.774.126 2.648.453 2.365.906 2.290.953 1.509.169