WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG2 inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 0 0 0 40 0
Toeslagen 6.205 1.696 0 0 0
Toeslagen overig 0 0 0 1.666 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 14.142 18.616 13.230 12.300 7.950
ZZP basisprestatie 1.605.254 1.134.731 919.078 906.321 533.620
Totaal 1.625.601 1.155.043 932.309 920.327 541.570