WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG8 (VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 3.733 12.378 930 322 715
Dagbesteding 97.888 225.940 196.429 145.763 94.694
Meerzorg 43.688 0 0 0 45.738
Toeslagen overig 17.075 19.037 118 2.779 61
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 12.319 24.730 11.727 11.412
ZZP basisprestatie 348.405 457.091 391.416 301.298 210.742
Totaal 510.789 726.766 613.622 461.889 363.362