WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verpleging en verzorging (VV)

  • VV4 (VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 170.369 297.772 271.515 309.638 281.205
Opslag waardigheid en trots 1.678.590 1.961.313 0 0 .
Toeslagen 0 10.878 15.339 0 0
Toeslagen overig 19.124 28.428 34.146 52.087 36.605
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 3.420 2.302 16.354 24.453
ZZP basisprestatie 107.954.979 123.677.868 97.832.096 104.223.267 107.683.717
Totaal 109.823.062 125.979.679 98.155.398 104.601.347 108.025.980