WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verpleging en verzorging (VV)

  • VV4 (VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 402 151 277 30 91
Opslag waardigheid en trots 181.378 179.159 0 0 .
Toeslagen overig 829 1.377 925 497 222
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 0 0 0 17
ZZP basisprestatie 11.324.663 10.848.546 5.666.976 5.309.206 3.823.336
Totaal 11.507.272 11.029.234 5.668.178 5.309.733 3.823.666