WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Zintuiglijk Gehandicapt auditief en communicatief gehandicapt (ZGaud)

  • ZGA3 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Dagbesteding 16.716 31.284 20.167 0 0
Toeslagen overig 0 2.239 0 0 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 0 1.857 0 0
ZZP basisprestatie 54.282 113.577 103.616 0 0
Totaal 70.998 147.100 125.640 0 0