WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Zintuiglijk Gehandicapt visueel (ZGvis)

  • ZGV3 (ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en verzorging) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 4.648 18.557 3.868 1.000 2.722
Toeslagen overig 0 0 0 813 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 3.249 7.827 927 571 3.029
ZZP basisprestatie 599.137 638.416 535.701 605.843 461.849
Totaal 607.034 664.800 540.496 608.227 467.600