WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Zintuiglijk Gehandicapt visueel (ZGvis)

  • ZGV3 (ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en verzorging) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 2.292 4.060 4.537 6.694 5.200
Toeslagen overig 0 0 0 321 31
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 1.078 580 0 0
ZZP basisprestatie 292.932 446.762 627.997 649.174 590.245
Totaal 295.225 451.901 633.115 656.189 595.475