LANDELIJK BEELD

  • ZIEKENVERVOER 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten per verzekerde 2020
Vervoer per ambulance/helikopter 34,05
Opbrengstenverrekening 5,34
Vervoer per openbaar vervoer, taxi en eigen auto 5,99
Meerkosten Corona indirect 0,65
Meerkosten Corona toeslagen 0,00
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) 0,82
Totaal 46,86