LANDELIJK BEELD

  • ZVW KOSTENVERZAMELSTAAT VERLOSKUNDIGE ZORG 2018 t/m 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten per verzekerde 2018 2019 2020 2021 2022
Verloskundige zorg door verloskundigen 13,69 13,65 14,44 14,94 14,57
Verloskundige zorg door huisartsen 0,04 . . . .
Integrale geboortezorg . . 5,57 6,29 5,52
Meerkosten Corona indirect . . 0,07 0,00 0,00
Meerkosten Corona toeslagen . . 0,00 0,00 0,00
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . . 0,04 0,00 .
Totaal 13,73 13,65 20,12 21,23 20,09