Copyright

Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat iedere vorm van hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij of in een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een logo of een foto) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Intellectuele eigendom

Het intellectuele eigendom van de informatie op deze website berust bij Zorginstituut Nederland. Gebruikmaking van de teksten op deze website voor commerciƫle doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Zorginstituut Nederland.

Naamsvermelding en Citeren

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht.

Maar bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat het Zorginstituut zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft. Het staat u vrij om op uw eigen website passages van webpagina's of uit documenten van het Zorginstituut over te nemen. In dat geval verlangen wij echter wel dat u het instituut als bron vermeld:

'Bron: Zorginstituut Nederland - www.zorginstituutnederland.nl'

Voor zover wij documenten van derden aanbieden, berust het auteursrecht bij de betreffende bron.

Verwijzingen

Het staat u vrij om vanaf uw eigen website via hyperlinks te verwijzen naar webpagina's of documenten op deze website. In de context van de hyperlinks is het toegestaan om in eigen bewoordingen de brontekst van de hyperlink te omschrijven.

Creative commons

De volgende rechten worden door Creative Commons zero verklaring niet gewijzigd en blijven dus van kracht:

  • Octrooirechten en merkrechten.
  • De rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht.
  • Afbeeldingen zijn ofwel het eigendom van het Zorginstituut, ofwel zijn speciaal voor publicatie op de website aangekocht. Het overnemen van afbeeldingen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming. Desgewenst kunt u contact opnemen met de vormgevers van het Zorginstituut - Team Communicatie.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Dan kunt u dit melden via het contactformulier.