De gegevens op Zorgcijfersdatabank zijn afkomstig van zorgverzekeraars en zorgkantoren en hebben betrekking op de uitgaven die samenhangen met de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz).


Om het gewenste landelijk beeld te verkrijgen kunt u bovenstaand keuzemenu gebruiken. De zorgkosten worden gepresenteerd per kostenrubriek. Voor de meeste kostenrubrieken is het mogelijk via het keuzevenster ook de aantallen prestaties op te vragen of gemiddelde kosten per verzekerde en/of prestatie. Voor de meeste zorgkosten is het mogelijk om deze nog verder te detailleren door op de betreffende rubriek (blauwe tekst) te klikken.