Hoewel de cijfers volledig zijn overgenomen, is het mogelijk dat er als gevolg van afrondingen kleine verschillen zijn ontstaan tussen hogere en lagere niveaus binnen tabellen. Alle tabellen worden geautomatiseerd vervaardigd. Afhankelijk van uw selectie kan het daardoor voorkomen dat u een tabel krijgt gepresenteerd zonder inhoud; in dat geval beschikt Zorginstituut Nederland niet over de betreffende gegevens. De cijfers worden ieder kwartaal geactualiseerd. Dit geldt zowel voor de cijfers over het lopende jaar (geraamde kosten) als over de twee voorgaande jaren.