Deze omvang is gebaseerd op de stand per 1 januari van het betreffende jaar die door het CBS wordt gepubliceerd.