Periodieke nieuwsbrief die uitgaat zodra Zorgcijfersdatabank is geüpdatet, met daarnaast aandacht voor de laatste onderzoeken en rapportages over ontwikkelingen in de zorgkosten van de Zvw en de Wlz.

Nieuwsbrief Zorgcijfersdatabank Q3 '22

Zorginstituut Nederland (ZIN) verwacht dit jaar een feitelijke stijging van 2,9% voor de Zvw en 4,8% voor de Wlz. Dit is gebaseerd op de nieuwste cijfers over het derde kwartaal die op Zorgcijfersdatabank zijn gepubliceerd. In de Zorgcijfers Monitor gaan we uitgebreider in op de laatste cijfers. De nieuwe GIPeiling laat zien dat de kosten voor de hulpmiddelen blijven stijgen.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u zich dan aan voor deze nieuwsbrief. Vier keer per jaar krijgt u dan een mail zodra Zorgcijfersdatabank geüpdatet wordt.

Stijging in de Zvw van 2,9%

De zorgverzekeraars hebben hun verwachtingen voor het lopende jaar (en 2021 en 2020) bijgesteld. Voor het huidige jaar betekent dit, dat de kosten voor de Zvw uitkomen op €51 miljard euro, dat is 6% meer dan 2021. Deze stijging komt vooral door administratieve verschuivingen van kosten in de GGZ en de grensoverschrijdende zorg. Hiermee rekening houdend is de feitelijke stijging 2,9%. Het totaaloverzicht voor de Zvw met daarin verwerkt deze laatste update, vindt u in de hoofdtabel Zvw van Zorgcijfersdatabank. In de Wlz is de verwachting dat de kosten stijgen met 1,4 miljard (4,8%). Vooralsnog is voor €17 miljard gedeclareerd dit jaar. Ook deze (gedeclareerde) derde kwartaalcijfers zijn vanaf nu terug te vinden in de hoofdtabel Wlz op Zorgcijfersdatabank. 

Zorgcijfers Monitor staat stil bij de stijgingen in de farmacie en de Wlz

Elk half jaar brengt het Zorginstituut een Zorgcijfers Monitor uit met daarin meer aandacht voor de laatste ontwikkelingen in de zorgkosten. In de laatste Monitor die deze week verschenen is, staan we stil bij de stijgingen in de farmaciekosten (+6%), de kosten in de geboortezorg die achterblijven en de wijzigingen in de VPT-tarieven waardoor er een kostenverschuiving optreedt. Lees hier de hele monitor.

De afgelopen jaren zijn de kosten voor hulpmiddelen met 17% gestegen

Op de GIPdatabank van Zorginstituut Nederland is de nieuwe GIPeilingen gepubliceerd. Deze editie geeft inzicht in de kostenontwikkelingen in het gebruik van de hulpmiddelen in Nederland in de periode 2016-2021. De kosten voor hulpmiddelenzorg zijn in de periode 2016-2021 jaarlijks met gemiddeld 3,2% gestegen naar een totaal van € 1,7 miljard. Het aantal gebruikers van hulpmiddelen steeg jaarlijks met gemiddeld 2,0% naar een totaal van 2,5 miljoen mensen. In de jaren 2016 t/m 2021 zijn de kosten beïnvloed door verschillende ontwikkelingen, waaronder:

  • De Flash Glucose Monitor (FGM) is opgenomen in het basispakket voor mensen met diabetes type 1 en 2 met een intensief insulineschema.
  • Voor hoortoestellen is de eigen bijdrage afgeschaft voor mensen tot 18 jaar.
  • Een btw-verhoging van 6% naar 9%.
  • Mogelijk heeft de COVID-19-pandemie ook een rol gespeeld.
 

You are receiving this because you are subscribed to this newsletter from Zorginstituut Nederland. Unsubscribe.