Deze nieuwsbrief komt elk kwartaal uit als Zorgcijfersdatabank is geüpdatet met de nieuwste cijfers. Met daarnaast aandacht voor de laatste onderzoeken over ontwikkelingen in de zorgkosten Zvw en Wlz.

Nieuwsbrief Zorgcijfersdatabank Q1 '23

De eerste ramingen voor 2023 zijn bekend en gepubliceerd op Zorgcijfersdatabank. Volgens de nieuwste kwartaalcijfers van Zorginstituut Nederland stijgen de kosten van de basisverzekering met 6,5% en die van de langdurige zorg met 9,2%. Dat is meer dan gebruikelijk en komt door de hoge inflatie. Loon- en prijsstijgingen werken door in de tarieven en daardoor in de totale kosten. Deze meest recente cijfers zijn vanaf nu in de tabellen van de site te vinden. Daarnaast zijn er meerdere onderzoeken gepubliceerd waarin we zien dat er een sterke groei is in het gebruik van meerzorg bij gehandicapten, dat minder mensen starten met paramedische herstelzorg voor COVID en er verschillen zijn in de kosten van Wlz-cliënten.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u zich dan aan voor deze nieuwsbrief. Vier keer per jaar krijgt u dan een mail zodra Zorgcijfersdatabank geüpdatet wordt.

Kosten basisverzekering stijgen in 2023 met 6,5%, langdurige zorg met 9,2%

De zorgverzekeraars hebben hun eerste verwachtingen voor 2023 bekend gemaakt. In alle zorgsectoren is sprake van een kostenstijging vergeleken met 2022. Hogere loon- en prijsstijgingen die doorwerken in de zorguitgaven domineren de uitgavenontwikkeling van de basisverzekering in 2023. De groei wordt nog enigszins getemperd door een aantal sectoren waar een lage kostenstijging te zien is. Dit geldt voornamelijk voor de farmaceutische zorg en de hulpmiddelen. De meest opvallende kostenstijgingen lichten we toe in het bijbehorende bericht. Het totaaloverzicht voor de Zvw met daarin verwerkt deze laatste update, vindt u in de hoofdtabel Zvw van Zorgcijfersdatabank.

In de Wlz is de verwachting dat de kosten stijgen in 2023 met 9,2% naar een totaal van € 32,6 miljard. Ook deze (gedeclareerde) vierde kwartaalcijfers zijn vanaf nu terug te vinden in de hoofdtabel Wlz op Zorgcijfersdatabank. 

Constante stijging van behoefte aan meerzorg

In de gehandicaptenzorg stijgt het aantal cliënten dat gebruikmaakt van meerzorg sinds 2015. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland maken zich zorgen over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van deze regeling en hebben onderzoek gedaan naar deze groep cliënten. De onderzoeksresultaten staan in een nieuwe informatiekaart. De resultaten bevatten aanknopingspunten voor de NZa en het Zorginstituut om met veldpartijen op zoek te gaan naar oplossingen.

Aantallen gebruikers en kosten paramedische herstelzorg nemen langzaam af

Vanaf de start van de voorwaardelijke toelatingsregeling voor paramedische herstelzorg ter behandeling van langdurige klachten en beperkingen na COVID19 in juli 2020 zijn er tot eind 2022 in totaal voor ongeveer 170.000 patiënten declaraties voor deze zorg ingediend bij de zorgverzekeraars. Het Zorginstituut heeft de declaratiedata tot nu toe geanalyseerd en de resultaten in een factsheet gepubliceerd. Hierin is terug te lezen dat er steeds minder mensen starten met herstelzorg (ondanks de toename in besmettingen) en dat ook de gemiddelde behandelduur afneemt. 

Zorgkosten in de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg voor Wlz-cliënten met verschillende leveringsvormen

Uit analyses van de declaratiegegevens blijkt dat de zorgkosten voor cliënten met verblijf met behandeling die niet onder het Wlz-tarief vallen lager zijn dan voor de andere leveringsvormen. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van VWS en is nu terug te vinden op Zorgcijfersdatabank.

 

You are receiving this because you are subscribed to this newsletter from Zorginstituut Nederland. Unsubscribe.