Deze nieuwsbrief komt elk kwartaal uit als Zorgcijfersdatabank is geüpdatet met de nieuwste cijfers. Met daarnaast aandacht voor de laatste onderzoeken over ontwikkelingen in de zorgkosten Zvw en Wlz.

Nieuwsbrief Zorgcijfersdatabank Q2 '23

De eerste herzieningen van de ramingen voor 2023 zijn bekend en gepubliceerd op Zorgcijfersdatabank. Volgens de nieuwste kwartaalcijfers van Zorginstituut Nederland stijgen de kosten van de basisverzekering met 6,8% en die van de langdurige zorg met 10,5%. Dat is meer dan gebruikelijk en komt door de hoge inflatie. Loon- en prijsstijgingen werken door in de tarieven en daardoor in de totale kosten. Deze meest recente cijfers zijn vanaf nu in de tabellen van de site te vinden. Daarnaast is er een onderzoek gepubliceerd waar we zien dat de kosten van paramedische zorg bij Wlz cliënten met verblijf met behandeling veel lager zijn dan de kosten voor de andere leveringsvormen.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u zich dan aan voor deze nieuwsbrief. Vier keer per jaar krijgt u dan een mail zodra Zorgcijfersdatabank geüpdatet wordt.

Kosten basisverzekering stijgen in 2023 met 6,8%, langdurige zorg met 9,2%

De zorgverzekeraars hebben hun eerste bijstelling van de ramingen voor 2023 bekend gemaakt. De bijstelling is minimaal ten opzichte van het eerste kwartaal. In alle zorgsectoren is sprake van een kostenstijging vergeleken met 2022. Hogere loon- en prijsstijgingen die doorwerken in de zorguitgaven domineren de uitgavenontwikkeling van de basisverzekering in 2023. De groei wordt nog enigszins getemperd door een aantal sectoren waar een lage kostenstijging te zien is. Dit geldt voornamelijk voor de farmaceutische zorg en de hulpmiddelen. In het eerste kwartaal hebben we de opvallende kostenstijgingen al toegelicht in het bijbehorende bericht. Het totaaloverzicht voor de Zvw met daarin verwerkt deze laatste update, vindt u in de hoofdtabel Zvw van Zorgcijfersdatabank.

In de Wlz is de verwachting dat de kosten stijgen in 2023 met 10,5% naar een totaal van € 32,7 miljard. Ook deze (gedeclareerde) vierde kwartaalcijfers zijn vanaf nu terug te vinden in de hoofdtabel Wlz op Zorgcijfersdatabank. 

Paramedische zorg gebruik vanuit de Zvw voor Wlz-cliënten

Cliënten met een Wlz indicatie hebben, onafhankelijk van de leveringsvorm, aanspraak op specifieke paramedische zorg vanuit de Wlz en krijgen (gedeeltelijk) algemene paramedische zorg vanuit de Zvw vergoed. Op basis van analyses van declaratiegegevens van zorgkantoren en zorgverzekeraars laten we zien dat paramedische zorg vanuit de Zvw veel meer wordt gedeclareerd voor cliënten met de leveringsvormen MPT en/of PGB, VPT en verblijf zonder behandeling dan voor cliënten met verblijf met behandeling. Het hele onderzoek staat op Zorgcijfersdatabank.

Plan van aanpak IZA monitor doelgroepen

In opdracht van de IZA-partijen monitort Zorginstituut Nederland de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor vijf doelgroepen. En de ontwikkelingen rondom deze zorg. Met deze informatie kunnen zorgorganisaties beter sturen op passende zorg. En in de gaten houden of de beweging naar passende zorg effect heeft op de kwaliteit. Het plan van aanpak voor deze monitor is nu gepubliceerd op de website van het Zorginstituut en eind dit jaar komt versie 1 online op Regiobeeld.nl.

 

You are receiving this because you are subscribed to this newsletter from Zorginstituut Nederland. Unsubscribe.