Onderzoeksvragen

Om meer inzicht te krijgen in de kosten voor paramedische zorg vanuit de Zvw worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord in het rapport:

  1. Wat zijn de kosten in de Zvw en Wlz per doelgroep en leveringsvorm?
  2. Wat zijn de kosten in de Zvw per leveringsvorm?

Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende leveringsvormen:

  • Cliënten met Modulair Pakket Thuis (MPT) en/of Persoonsgebonden Budget (PGB)13
  • Cliënten met VPT
  • Cliënten met verblijf in instelling zonder behandeling
  • Cliënten met verblijf in instelling met behandeling

Het is belangrijk om te beseffen dat in deze analyses niet de inhoud en kwaliteit van zorg zijn meegenomen, en of het passende zorg betreft. We kunnen op basis van deze analyses niet aangeven of iemand de juiste zorg heeft ontvangen of juist te weinig of te veel. En ook niet in hoeverre cliënten met verschillende leveringsvormen met elkaar te vergelijken zijn. Het geeft enkel een indicatie in hoeverre de kosten van zorg tussen de verschillende leveringsvormen verschillen. In bijlage I staat de gebruikte onderzoeksmethode beschreven.

Resultaten

Vraag 1: Wat zijn de kosten in de Zvw en Wlz per zorgprofiel?

Met betrekking tot de paramedische zorg zien we net als in eerder onderzoek dat de kosten van paramedische zorg bij cliënten met verblijf met behandeling veel lager zijn dan de kosten voor de andere leveringsvormen. 

 

Vraag 2: Wat zijn de kosten in de Zvw per leveringsvorm?

De totale kosten voor paramedische zorg voor cliënten met een MPT en/of PGB zijn respectievelijk €29,8, €26,5 en €33,5 miljoen in 2019, 2020 en 2021. Voor cliënten met een VPT is dit respectievelijk €5,3, €4,5 en €6,4 miljoen. Voor cliënten met verblijf zonder behandeling is dit respectievelijk €21,6, €15,9 en €19,1 miljoen. En voor cliënten met verblijf met behandeling is dit respectievelijk €2,8 , €2,0, en €2,6 miljoen. Een zelfde beeld zien we voor de paramedische zorg vanuit de aanvullende zorg, alleen gaat het hier om een veel lager bedrag. In bijlage IV van het rapport staat de uitsplitsing naar de verschillende soorten paramedische zorg. Driekwart van de totale kosten voor paramedische zorg is voor fysiotherapie.