Op deze pagina vindt u de nu geldende formats voor de  Zvw en de Wlz leveringen.

Jaarstaat Zvw 2021 (versie C)

Excel-document 4.7 MB

Open data 11-03-2022

Kwartaalstaat Zvw 2022 Q1 (versie A)

Excel-document 863.3 KB

Open data 11-03-2022

Verzekerden zonder BSN 2021

Excel-document 117.2 KB

Open data 05-04-2022

Kwartaalstaat Wlz 2022 Q1 VB

Excel-document 0 pagina's 84.7 KB

Open data 19-04-2022

Kwartaalstaat Wlz 2022 Q2 VB

Excel-document 85.3 KB

Open data 27-06-2022

Kwartaalstaat Zvw 2022 Q2 (versie A)

Excel-document 1.2 MB

Open data 30-06-2022

Kwartaalstaat Wlz 2022 Q2 ZV (Versie A)

Excel-document 54.5 KB

Open data 05-07-2022

Kwartaalstaat Zvw 2022 Q3 (Versie B)

Excel-document 1.2 MB

Open data 23-09-2022

Kwartaalstaat Wlz 2022 Q3 VB

Excel-document 83.6 KB

Open data 07-10-2022

Kwartaalstaat Zvw 2022 Q4 (Versie A)

Excel-document 1.2 MB

Open data 19-12-2022

Verzekerden zonder BSN 2022

Excel-document 118.9 KB

Open data 19-12-2022

Kwartaalstaat Zvw 2023 Q1 verzekerden (Versie A)

Excel-document 154.2 KB

Open data 19-12-2022

Kwartaalstaat Wlz 2022 Q4 VB

Excel-document 85.0 KB

Open data 10-01-2023

Jaarstaat Zvw 2022 (versie D)

Excel-document 2.9 MB

Open data 21-03-2023

Kwartaalstaat Zvw 2023 Q1 (versie C)

Excel-document 697.9 KB

Open data 05-04-2023

Kwartaalstaat Zvw 2023 Q2 (versie C)

Excel-document 1.1 MB

Open data 05-04-2023

Kwartaalstaat Zvw 2023 Q3 (versie C)

Excel-document 1.1 MB

Open data 05-04-2023

Kwartaalstaat Zvw 2023 Q4 (versie B)

Excel-document 1.1 MB

Open data 05-04-2023

Kwartaalstaat Wlz 2023 Q1

Excel-document 82.8 KB

Open data 12-04-2023

Kwartaalstaat WLZ 2023 Q2

Excel-document 55.6 KB

Open data 21-07-2023

Kwartaalstaat WLZ 2023 Q3

Excel-document 83.9 KB

Open data 13-10-2023