Op deze pagina vindt u de nu geldende formats voor de  Zvw en de Wlz leveringen.