Direct naar inhoud
www.zorgcijfersdatabank.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies op www.rijkshuisstijl.nl Sluiten

Welkom bij Zorgcijfersdatabank

De website Zorgcijfersdatabank is een product van Zorginstituut Nederland. Op deze website kunt u informatie vinden over de ontwikkeling van de zorgkosten in Nederland (het landelijk beeld) over de afgelopen vijf jaar. De gegevens zijn afkomstig van zorgverzekeraars en zorgkantoren en hebben betrekking op de uitgaven die samenhangen met de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet Langdurige Zorg (Wlz)) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Om het gewenste landelijk beeld te verkrijgen kunt u bovenstaand keuzemenu gebruiken. De zorgkosten worden gepresenteerd per kostenrubriek. Voor de meeste kostenrubrieken is het mogelijk via het keuzevenster ook de aantallen prestaties op te vragen of gemiddelde kosten per verzekerde en/of prestatie. Voor de meeste zorgkosten is het mogelijk om deze nog verder te detailleren door op de betreffende rubriek (blauwe tekst) te klikken.