LinkedIn carrousel: Nieuwe kwartaalcijfers Q2 2022

Download deze video

MP4-video

Video 1,64 MB mp4

Uitgeschreven tekst

Slide 1: Zorginstituut Nederland. Nieuwe kwartaalcijfers Zorgcijfersdatabank. Kosten basisverzekering zijn met 6% gestegen. Kosten in de langdurige zorg zijn met 6% gestegen.

Slide 2: Basisverzekering: stijging vertekend door nieuwe bekostiging GGZ per 2022. Grafiek met zorgkostenontwikkeling inclusief GGZ en exclusief GGZ voor de jaren 2020, 2021 en 2022. In 2020 is de stijging inclusief GGZ 4,4% en exclusief GGZ 3,9%. In 2021 is de stijging inclusief GGZ 0,4% en exclusief GGZ 3,4%. In 2022 is de stijging inclusief GGZ 6,3% en exclusief GGZ 3,2%.

Slide 3: Invloed corona op zorgkosten neemt af. Lijngrafiek die 4 zorgsectoren laat zien van 2019 tot en met 2022.

Slide 4: Langdurige zorg, groei kosten GGZ wonen. Sinds de Wlz in 2020 direct is opgengesteld is voor volwassenen met een psychische stoornis (GGZ-wonen) groeien de kosten voor GGZ-W hard. De kosten voor voortgezet verblijf (GGZ-B) nemen juist af. Een deel van de cliënten GGZ-B is overgegaan naar GGZ-W maar het overgrote deel van de cliënten is afkomstig uit de WMO. Taartdiagrammen voor 2020, 2021 en 2022 met daarin het deel GGZ-B afgezet tegen GGZ-W. in 2020 is GGZ-W bijna niets, in 2021 is GGZ-W ongeveer 75%, in 2021 is GGZ-W ongeveer 80% van het totaal.

Bovenstaande presentatie voor LinkedIn is geplaatst ter promotie van de Zorgcijfers Monitor over het tweede kwartaal van 2022. De hele monitor is terug te lezen op Zorgcijfersdatabank.