Logo verblijfsduurVanuit het ministerie van VWS en de veldpartijen uit de verpleeghuiszorg bestaat er behoefte om periodiek meer inzicht te hebben in de ontwikkelingen in de verblijfsduur. Het Zorginstituut heeft een wettelijke taak op het gebied van vraag en aanbod in de Wlz en kan daarom voorzien in de behoefte op basis van analyses op declaratiegegevens die het ontvangt van de zorgkantoren. Hiervoor worden twee verschillende manieren toegepast: terugkijken vanaf moment van laatste declaratie/overlijden; en vooruitkijken vanaf moment van eerste declaratie. (Klik hier voor een volledige beschrijvingen van de methodes.) Op deze wijze kunnen (koepelorganisaties van) verpleeghuizen en het ministerie van VWS meer inzicht krijgen voor de planning van verpleeghuisplaatsen, omdat dit een indicatie geeft hoe lang verpleeghuisbewoners op dat moment gemiddeld verblijven. Daarnaast wordt deze informatie ook openbaar gemaakt via Zorgcijfersdatabank, zodat iedereen die hier in ge├»nteresseerd is deze informatie kan gebruiken.

De afgelopen jaren zijn meerdere publicaties verschenen van het Zorginstituut over de gemiddelde verblijfsduur in de Wlz. Al deze publicaties zijn hier terug te vinden. Op termijn worden de tabellen uit de publicaties ook beschikbaar gemaakt via de bladerbaan van Zorgcijfersdatabank. Op verzoek zijn de tabellen uit de publicaties nu al opvraagbaar in CSV format. U kunt daarvoor een mail sturen via het contactformulier.

In 2020 is alleen een verkorte versie van de analyses verschenen als onderdeel van het Kwartaalbericht Q2 2020.