Logo wachtlijstenWe bieden wachtlijstinformatie op landelijk en op instellingsniveau. Op de pagina ‘Landelijk niveau’ vindt u de pdf's met overzichten van landelijke wachtlijstinformatie, op de pagina 'Instellingsniveau' de pdf's met wachtlijstrapportage per sector. Correcte en transparante wachtlijstinformatie is een bron van (beleids)informatie. De wachtlijstinformatie is ook een prestatie-indicator voor zorgkantoren en andere partijen in de zorg en ondersteuning. Zorginstituut Nederland maakt zich samen met het werkveld sterk voor de openbare publicatie van actuele en juiste wachtlijstinformatie in de langdurige zorg.

Waar komt de wachtlijstinformatie vandaan?

Alle zorgkantoren in Nederland leveren maandelijks bij Zorginstituut Nederland de gegevens aan van het aantal wachtenden op langdurige zorg. Deze gegevens zijn afkomstig uit de zogeheten AW317-wachtlijstbestanden van de zorgkantoren. Zo kunnen elke maand gedetailleerde overzichten met wachtlijstinformatie worden samengesteld.

Van wachtlijstbestanden naar wachtlijstinformatie

Om van wachtlijstbestanden tot wachtlijstinformatie te komen, voert het Zorginstituut een zorgvuldige berekening uit. De bestandsgegevens worden gefilterd, gesorteerd en gecalculeerd volgens de Rekenregels wachtlijsten. In dit document, dat u vindt onderaan deze pagina , staat in detail beschreven hoe het Zorginstituut wachtlijstinformatie berekent.

Welke informatie toont de wachtlijstinformatie?

Vanaf januari 2021 zijn er in de langdurige zorg 4 nieuwe wachtstatussen. Elke status kent meerdere classificaties die inzicht geven in de wens of behoefte van de cliënt. De classificatie geeft de situatie van de cliënt aan en zegt ook iets over de urgentie. De 4 wachtstatussen zijn:

  • Urgent plaatsen: wachtstatus die aangeeft dat opname voor de cliënt op (zeer) korte termijn noodzakelijk is (opnamenoodzaak);
  • Actief plaatsen: wachtstatus die aangeeft dat opname voor de cliënt binnen 1 of enkele maanden noodzakelijk is (opnamebehoefte);
  • Wacht op voorkeur: wachtstatus die aangeeft dat de cliënt opgenomen wil worden, maar pas als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan (opnamewens);
  • Wacht uit voorzorg: wachtstatus die aangeeft dat de cliënt zich in de thuissituatie prima kan redden, maar wel op een wachtlijst wil staan bij een voorkeuraanbieder (geen opnamewens).

Al deze wachtstatussen zijn te vinden in de wachtlijstinformatie.

Controle door zorgkantoren

Het Zorginstituut stelt de wachtlijstinformatie met grote zorgvuldigheid samen, op basis van gegevens die de zorgkantoren aanleveren. Het kan zijn dat door de toepassing van de rekenregels minimale verschillen ontstaan in de eindresultaten. Daarom laat het Zorginstituut de zorgkantoren de wachtlijstinformatie vóór publicatie beoordelen en controleren.

Moment van publicatie

De bestanden met wachtlijstinformatie verschijnen doorgaans rond het einde van de navolgende maand. Dit betekent bijvoorbeeld dat Zorginstituut Nederland de wachtlijstinformatie over de maand april eind mei publiceert.