Stap 1: Maak een keuze uit Zorgverzekeringswet of Wet Langdurige Zorg bij de optie Categorie in de bladerbaan bovenin de site.

De website bevat zorglasten voor zowel de Zorgverzekeringswet (Zvw) als de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze worden elk kwartaal geüpdatet. Voor beiden wetten geldt dat vanaf 2015 er gegevens beschikbaar zijn en dat de laatste drie (Zvw) of twee (Wlz) jaren nog niet definitief zijn en zullen wijzigen bij elke kwartaalupdate.

Stap 2: Maak een keuze uit Meerjarencijfers of een los specifiek jaar bij de optie Tabel of Rapportage.

Voor de Zvw is er de keuze uit Meerjarencijfers, Verdiepede analyses, en losse jaren. De optie Meerjarencijfers laat een overzicht zien van de vijf meest recente jaren. De optie Verdiepende analyses laat een overzicht zien van eveneens vijf jaren, maar gecorrigeerd naar definitie wijzigingen en gebaseerd op declaraties waardoor veel meer detail mogelijk is (klik hier voor uitleg over het verschil). De optie van de losse jaren laat telkens één jaar zien.

Voor de Wlz is de keuze uit Meerjarencijfers en losse jaren. De optie Meerjarencijfers laat een overzicht zien van de vijf meest recente jaren. De optie van de losse jaren laat telkens één jaar zien.

Stap 3: Maak een keuze uit Kosten of Aantallen bij de optie Gegevens.

Zorgcijfersdatabank bevat zowel gegevens over zorglasten in Euro's als over aantallen. Hierbij geldt echter dat aantallen niet voor alle opties aanwezig zijn of niet op alle niveau's. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat aantallen per zorgsoort verschillen (declaraties, uren, etc) en dat deze niet op te tellen zijn.

Stap 4: Maak een keuze uit Totaal, Per verzekerde, Per volume of Per gebruiker bij de optie Specificatie. 

Afhankelijk van de keuze voor Kosten of Aantallen is er tenslotte nog de keuze hoe deze weer te geven. Totaal laat de totalen zien. Per verzekerde laat bedragen of aantallen zien gedeeld door het in dat jaar totaal aantal verzekerden dat er in Nederland waren (ongeveer 17 miljoen). Per volume is beschikbaar bij de optie Kosten en laat zorglasten zien gedeeld door de aantallen (wanneer aanwezig). Per gebruiker is (voor nu) alleen nog beschikbaar in de Verdiepende analyses onder de Zvw en laat de zorglasten of aantallen zien gedeeld door het aantal mensen dat daadwerkelijk gebruik maakte van deze zorg.

Meer uitleg is te vinden onder de Veelgestelde vragen