Voor de cijfers over de kosten van de Zorgverzekeringswet (Zvw) geldt dat deze gebaseerd zijn op de verantwoordingscijfers van de zorgverzekeraars. Deze cijfers bevatten echter weinig details. Daarom doet het Zorginstituut, in het kader van zijn wettelijke taken, aanvullende analyses met behulp van declaratiedata. Een terugkerende analyse is een meerjarenonderzoek naar de zorglasten in de gehele Zvw. Het is belangrijk te realiseren dat definities van zorgsectoren nog wel eens willen veranderen over de tijd. Het is daarom niet mogelijk om zo maar één op één meer jaren met elkaar te vergelijken met als doel daar conclusies uit te trekken over de ontwikkeling  van de zorglasten binnen de sectoren. De Verdiepende analyses Zorglasten Zvw houdt hier wel rekening mee. Hierbij wordt één jaar als uitgangsjaar genomen en de definities die in dat jaar gelden ook toegepast op de andere jaren. Voor de rapportage 2015-2019 die terug te vinden is op Zorgcijfersdatabank geldt dat het uitgangsjaar 2017 is. Omdat declaraties ten grondslag liggen aan de analyses zijn veel grotere detailinzichten mogelijk, met andere woorden, je kan veel verder doorklikken in de tabellen tot het niveau van prestaties.

 

Als onderdeel van de analyse worden alle totalen van de declaraties gecorrigeerd naar de daadwerkelijke zorglasten zoals die op het moment van analyseren golden. Dit betekent bijvoorbeeld voor de Verdiepende analyse zorglasten 2015-2019 dat de totalen gecorrigeerd zijn naar de stand van het tweede kwartaal van 2020. De eerste drie jaren in de analyse zijn altijd definitief en veranderen niet meer, maar de laatste twee jaren staan nog open en zijn nog wel aan verandering onderhevig.