Zorgkosten

Logo zorgkostenHet grootste deel van de gegevens die op Zorgcijfersdatabank gepresenteerd worden zijn data over de zorgkosten in Nederland. Het gaat hierbij om cijfers over de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Kunt hier lezen hoe u precies gebruik kunt maken van de mogelijkheden van de website om deze data te doorzoeken.

Onderzoeken

Logo onderzoekHet Zorginstituut doet ook zelf onderzoek met de financiële datastromen. Deze onderzoeken zijn soms onderdeel van een groter rapport of staan op zichzelf als losse rapportages. Zorgcijfersdatabank biedt een overzicht van al deze onderzoeken zodat ze makkelijk op één plek terug te vinden zijn. Deze onderzoeken bieden aanknopingspunten en ondersteuning voor onder andere beleidsmakers in de zorg, die dankzij de gepresenteerde inzichten veel beter weten wat er precies in het zorgstelsel gebeurt en welke kosten daarmee gemoeid zijn. De onderzoeken kunt u hier terugvinden.

Wachtlijstinformatie

Logo wachtlijstenIn opdracht van het ministerie van VWS publiceert Zorginstituut Nederland maandelijks gedetailleerde overzichten van het aantal mensen dat wacht op langdurige zorg. Correcte en transparante wachtlijstinformatie is een bron van (beleids)informatie. Ook is de wachtlijstinformatie een prestatie-indicator voor zorgkantoren en andere partijen in de zorg en ondersteuning. Het Zorginstituut maakt zich samen met het werkveld sterk voor de openbare publicatie van actuele en juiste wachtlijstinformatie over de langdurige zorg. Deze informatie is hier terug te vinden op Zorgcijfersdatabank.

Verblijfsduur langdurige zorg

Logo verblijfsduurElk jaar doet het Zorginstituut analyses naar de gemiddelde verblijfsduur in de langdurige zorg. Vanuit het ministerie van VWS en de veldpartijen uit de verpleeghuiszorg bestaat er behoefte om periodiek meer inzicht te hebben in de ontwikkelingen in de verblijfsduur. Het Zorginstituut heeft een wettelijke taak op het gebied van vraag en aanbod in de Wlz en kan daarom voorzien in de behoefte op basis van analyses op declaratiegegevens die het ontvangt van de zorgkantoren. Op deze pagina zijn de publicaties van de afgelopen jaren terug te vinden, inclusief een uitleg over de toegepaste methodiek.