Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • VV, VV, Volledig_pakket_thuis, VV10exBHinDB
  • 2019 t/m 2023
Kosten 2019 2020 2021 2022 2023
Behandeling €5.182 €7.938 €20.582 €18.554 €28.746
Dagbesteding €0 €0 €0 €0 €0
Meerzorg €0 €0 €0 €0 €0
Opslag_waardigheid_en_trots €23.180 €0 . . .
Toeslagen €0 €0 €0 €0 €5.615
Toeslagen_dagen . . . . .
Toeslagen_overig €25.776 €3.379 €1.894 €2.729 €4.500
Toeslagen_uren . . . . .
Transitiemiddelen_verpleeghuiszorg €0 €0 €0 €0 €0
Vervoer_dagbestedng_dagbehandeling €0 €47 €0 €304 €97
Wet_zorg_en_dwang . . . €0 €0
ZZP_basisprestatie €1.710.315 €3.047.028 €3.475.356 €5.353.869 €7.077.254
Totaal €1.764.454 €3.058.392 €3.497.832 €5.375.456 €7.116.212