Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • VV, VV, Volledig_pakket_thuis, VV3exBHinDB
  • 2019 t/m 2023
Kosten 2019 2020 2021 2022 2023
Behandeling €1.808 €1.080 €194 €1.334 €357
Dagbesteding €0 €0 €0 €0 €0
Meerzorg €0 €0 €0 €0 €0
Opslag_waardigheid_en_trots €0 €0 . . .
Toeslagen €0 €0 €0 €0 €0
Toeslagen_dagen . . . . .
Toeslagen_overig €114 €29 €58 €31 €0
Toeslagen_uren . . . . .
Transitiemiddelen_verpleeghuiszorg €0 €0 €0 €0 €0
Vervoer_dagbestedng_dagbehandeling €0 €0 €947 €0 €0
Wet_zorg_en_dwang . . . €0 €0
ZZP_basisprestatie €5.847.877 €3.520.583 €2.209.650 €1.451.404 €1.105.098
Totaal €5.849.799 €3.521.692 €2.210.849 €1.452.769 €1.105.454