Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • VV, VV, Volledig_pakket_thuis, VV3inBHinDB
  • 2019 t/m 2023
Kosten 2019 2020 2021 2022 2023
Behandeling €0 €0 €0 €0 €0
Dagbesteding €0 €0 €0 €0 €0
Meerzorg €0 €0 €0 €0 €0
Opslag_waardigheid_en_trots €0 €0 . . .
Toeslagen €0 €0 €0 €0 €0
Toeslagen_dagen . . . . .
Toeslagen_overig €0 €0 €0 €0 €0
Toeslagen_uren . . . . .
Transitiemiddelen_verpleeghuiszorg €0 €0 €0 €0 €0
Vervoer_dagbestedng_dagbehandeling €0 €0 €0 €0 €0
Wet_zorg_en_dwang . . . €0 €0
ZZP_basisprestatie €243.506 €263.978 €171.261 €111.143 €82.707
Totaal €243.506 €263.978 €171.261 €111.143 €82.707