Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • VV, VV, Volledig_pakket_thuis, VV4exBHinDB
  • 2019 t/m 2023
Kosten 2019 2020 2021 2022 2023
Behandeling €297.772 €271.515 €309.638 €444.735 €497.698
Dagbesteding €0 €0 €0 €0 €0
Meerzorg €0 €0 €0 €0 €0
Opslag_waardigheid_en_trots €1.961.313 €0 . . .
Toeslagen €10.878 €15.339 €0 €0 €0
Toeslagen_dagen . . . . .
Toeslagen_overig €28.428 €34.146 €52.087 €54.136 €57.227
Toeslagen_uren . . . . .
Transitiemiddelen_verpleeghuiszorg €0 €0 €0 €0 €0
Vervoer_dagbestedng_dagbehandeling €3.420 €2.302 €16.354 €48.694 €64.092
Wet_zorg_en_dwang . . . €546 €1.158
ZZP_basisprestatie €123.677.868 €97.832.096 €104.223.267 €147.330.387 €177.660.893
Totaal €125.979.679 €98.155.398 €104.601.347 €147.878.498 €178.281.067