Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • VV, VV, Volledig_pakket_thuis, VV4inBHinDB
  • 2019 t/m 2023
Kosten 2019 2020 2021 2022 2023
Behandeling €151 €277 €30 €0 €0
Dagbesteding €0 €0 €0 €0 €0
Meerzorg €0 €0 €0 €0 €0
Opslag_waardigheid_en_trots €179.159 €0 . . .
Toeslagen €0 €0 €0 €0 €0
Toeslagen_dagen . . . . .
Toeslagen_overig €1.377 €925 €497 €312 €468
Toeslagen_uren . . . . .
Transitiemiddelen_verpleeghuiszorg €0 €0 €0 €0 €0
Vervoer_dagbestedng_dagbehandeling €0 €0 €0 €17 €0
Wet_zorg_en_dwang . . . €0 €0
ZZP_basisprestatie €10.848.546 €5.666.976 €5.309.206 €5.097.383 €4.757.134
Totaal €11.029.234 €5.668.178 €5.309.733 €5.097.712 €4.757.601