Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • VV, VV, Volledig_pakket_thuis, VV5exBHinDB
  • 2019 t/m 2023
Kosten 2019 2020 2021 2022 2023
Behandeling €1.082.642 €1.401.765 €2.179.105 €3.047.694 €4.155.257
Dagbesteding €0 €0 €0 €0 €0
Meerzorg €0 €0 €0 €0 €0
Opslag_waardigheid_en_trots €3.404.350 €0 . . .
Toeslagen €0 €0 €0 €0 €0
Toeslagen_dagen . . . . .
Toeslagen_overig €110.417 €114.062 €182.758 €227.591 €325.361
Toeslagen_uren . . . . .
Transitiemiddelen_verpleeghuiszorg €0 €0 €0 €0 €0
Vervoer_dagbestedng_dagbehandeling €8.850 €7.244 €80.935 €204.266 €257.818
Wet_zorg_en_dwang . . . €4.697 €27.862
ZZP_basisprestatie €219.718.682 €306.549.760 €421.451.642 €659.693.835 €877.758.963
Totaal €224.324.940 €308.072.830 €423.894.440 €663.178.083 €882.525.260