Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • VV, VV, Volledig_pakket_thuis, VV5inBHinDB
  • 2019 t/m 2023
Kosten 2019 2020 2021 2022 2023
Behandeling €1.397 €1.462 €585 €442 €204
Dagbesteding €0 €0 €0 €0 €0
Meerzorg €0 €0 €0 €0 €0
Opslag_waardigheid_en_trots €818.995 €0 . . .
Toeslagen €0 €0 €0 €0 €0
Toeslagen_dagen . . . . .
Toeslagen_overig €8.420 €5.882 €5.885 €6.509 €7.752
Toeslagen_uren . . . . .
Transitiemiddelen_verpleeghuiszorg €0 €0 €0 €0 €0
Vervoer_dagbestedng_dagbehandeling €988 €739 €2.295 €1.557 €2.908
Wet_zorg_en_dwang . . . €0 €576
ZZP_basisprestatie €49.867.916 €49.117.478 €46.346.706 €50.969.004 €47.534.521
Totaal €50.697.716 €49.125.560 €46.355.470 €50.977.513 €47.545.962