Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • VV, VV, Volledig_pakket_thuis, VV6exBHinDB
  • 2019 t/m 2023
Kosten 2019 2020 2021 2022 2023
Behandeling €196.685 €218.391 €338.320 €522.659 €729.877
Dagbesteding €0 €0 €0 €0 €0
Meerzorg €0 €0 €0 €0 €0
Opslag_waardigheid_en_trots €1.488.927 €0 . . .
Toeslagen €14.812 €18.350 €0 €0 €0
Toeslagen_dagen . . . . .
Toeslagen_overig €14.307 €24.308 €52.513 €47.839 €63.345
Toeslagen_uren . . . . .
Transitiemiddelen_verpleeghuiszorg €0 €0 €0 €0 €0
Vervoer_dagbestedng_dagbehandeling €5.267 €3.528 €16.440 €41.400 €59.738
Wet_zorg_en_dwang . . . €0 €0
ZZP_basisprestatie €95.550.393 €109.203.286 €135.806.559 €197.584.835 €263.880.695
Totaal €97.270.391 €109.467.863 €136.213.831 €198.196.734 €264.733.655